PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Zespół Szkół Plastycznych

im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kalendarz zaopiniowany pozytywnie na zebraniu Rady Pedagogicznej 30.08.2018r.

Nazwa Termin Uwagi
Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r. godz. 9.00  
I semestr 3 września 2018 r. - 18 stycznia 2019 r. 19 tygodni
II semestr 21 stycznia 2019 r. - 21 czerwca 2019 r . 19 tygodni
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.  
Ferie zimowe 28 stycznia -10 lutego 2019 r.  
Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.  
DLA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH
Dla klas maturalnych:
I semestr
II semestr

3 września 2018 r. - 14 grudnia 2018 r.
17 grudnia 2018 r. – 29 marca 2019 r.
kl. VIa, kl. IVL
Odbiór prac dyplomowych 29 marca 2019 r. kl. VIa, kl. IVL
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych 29 marca 2019 r. kl. VIa, kl. IVL
Przygotowanie ekspozycji dyplomowej 29 marca i 1 kwietnia 2019 r. kl. VIa, kl. IVL
Sesja dyplomowa 2,3,4,5 kwietnia 2019 r. kl. VIa, kl. IVL
Wręczenie dyplomów ukończenia szkoły 26 kwietnia 2019 r. g. 14.00 przygotowanie uroczystości: Va i 3L
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE (zgodnie z harmonogramem CKE)
Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
j. polski, cz. humanistyczna
matemat., cz. przyrodnicza
język obcy
Pisemne egzaminy maturalne Od 6 do 23 maja 2019 r. wg harmonogramu CKE
Ustne egzaminy maturalne od 6 do 25 maja 2019 r. - j. obcy
od 9 do 22 maja 2019 r. -j. polski
wg harmonogramu
INNE WAŻNE TERMINY
Kiermasz używanych podręczników 4 września 2018r. godz. 11.00 2A, p. K. Iwaniak
Kiermasz świąteczny 8 grudnia 2018r.(sobota) za 2 listopada 2018r.
Dzień Otwarty szkoły zmiana! 6 kwietnia 2019r.(sobota) za 2 maja 2019r.
Maraton artystyczny 25 maja 2019r. SPA
Noc muzeów 18 maja 2019r. SPO
Plenery malarskie 17–27 września 2018r
6–17 maja 2019r.
Klasy: 4a,
3L, 5a, 2A,2B
Egzamin wstępny do LP 17 i 18 czerwca 2019r. Ogłoszenie listy przyjętych – 21 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.  
Wakacje 24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.  
TERMINY WYSTAWIENIA OCEN
Prognozy ocen za I semestr do 14 grudnia 2018r.  
Wystawienie ocen za I semestr do 18 stycznia 2019r.  
Prognozy ocen za II semestr do 17 maja 2019r.  
Wystawienie ocen za II semestr do 13 czerwca 2019r.  
Dla klas maturalnych - prognozy ocen
I semestr
II semestr

do 12 listopada 2018r.
do 1 marca 2019r.
 
Dla klas maturalnych: - wystawienie ocen
I semestr
II semestr

do 14 grudnia 2018r.
do 29 marca 2019r.
 

 

Dodatkowe ważne terminy:

Dokumentacja przebiegu nauczania:

 • do 7 września 2018r. wypełnienie dzienników lekcyjnych (dane osobowe uczniów, podziały na religii i etyce oraz na językach obcych) oraz wypisanie świadectw dla uczniów po poprawkach
 • do 28 września 2018r. – zwolnienia z wychowania fizycznego
 • do 14 września 2018r. – plany dydaktyczne, plany pracy wychowawczej
 • do 10 dnia każdego miesiąca policzenie frekwencji za poprzedni miesiąc
 • listopad 2018r., luty 2019r., maj 2019r. kontrola dzienników.

Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

11 września 2018 r. godz. 17.00 Zebranie organizacyjne rodziców wszystkich klas, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
13 listopada 2018 r. godz. 17.00 Wywiadówka śródsemestralna dla kas I-V oraz prognozy ocen dla klas maturalnych
18 grudnia 2018 r. godz. 17.00 Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-V - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na I sem. oraz wywiadówka po I sem. dla klas maturalnych
22 stycznia 2019 r. godz. 17.00 Wywiadówka semestralna klas I - V
19 marca 2019 r. godz. 17.00 Zebranie rodziców uczniów- wywiadówka śródsemestralna
21 maja 2019 r. godz. 17.00 Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcoworocznych - klasy I - V

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

 • 30 sierpnia 2018r. godz.13.00 – zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
 • 3 września 2018r. godz. 10.30 – zebranie SPA sala 15
 • 3września 2018r. godz. 11.30 – zebranie SPO sala 104
 • 7 września 2018r. godz. 11.00 – zebranie WYCHOWAWCÓW – sala 104
 • 14 września 2018r. godz. 16.00 – plan nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie planów pracy sekcji
 • 12 października 2018r. godz.14.00 – spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej**
 • 17 grudnia 2018r. godz. 16.00 – zebranie klasyfikacyjne (klasy VIa i IVL)
 • 21 stycznia 2019r. godz.14.00 – zebranie klasyfikacyjne (klasy I – V)**
 • 25 stycznia 2019r. godz.14.00 – zebranie plenarne, podsumowanie pracy w I sem.**
 • 1 kwietnia 2019r. godz.16.00 – zebranie klasyfikacyjne dla klas VIa i IV L
 • 14 czerwca 2019r. godz.14.00 – zebranie klasyfikacyjne (klasy I - V)**
 • 21 czerwca 2019r. godz.11.00 – zebranie plenarne, podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

(Porządek obrad będzie podawany z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez książkę zarządzeń)

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Nazwa Termin Osoby odpowiedzialne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r. Wychowawcy klas Nagłośnienie: D. Olender, T. Dobiszewski
Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018r. godz.14.00 kl. III L J. Syposz
Szkolne Jasełka 21 grudnia 2018r. godz.11.30 kl. IA, kl. I B D.Sabatowicz, wychowawcy 1A i 1B
Studniówka 26 stycznia 2019r. kl.6a, kl.IV L
Przegląd plastyczny …luty 2019r. SPA, kl. 5a, III L
Święto wiosny 21 marca 2019r. (czwartek) Zespół ds. promocji szkoły, plastycy
Dzień Otwarty Szkoły 6 kwietnia 2019r. (sobota) Kierownik SPA + zespół ds. promocji szkoły, klasy 4a i 2A,2B wychowawcy
Wystawy poplenerowe październik 2018r.
maj/czerwiec 2019r.
Nauczyciele rys. i malarstwa + wychowawcy klas
Uroczystości wręczania świadectw kl. VI a i IV L 26 kwietnia 2019r. godz. 14.00 kl. 5a i kl. III L oraz wychowawcy
Przeglądy prac ze specjalności artystycznej i sztuki stosowanej 3 – 7 czerwca 2019r. SPA, I L.II L. III L, 3a,4a,5a (specjalność artystyczna)
Zakończenie roku szkolnego2018/2019 21 czerwca 2019r. Wychowawcy klas Nagłośnienie: D.Olender, T.Dobiszewski

 

WYCHOWAWCY KLAS

w roku szkolnym 2018/2019

KLASA WYCHOWAWCA Z-ca wychowawcy
3a K. Rogula K. Gaca
4a M. Stangenberg E. Hońdo-Sagan
5a G. Taczyńska A. Płotnicka
6a J. Żemojtel U. Skrzypecka
1A V. Szorska E. Śliwińska-Orzeszyna
1B J. Paśkiewicz N. Okoń-Rudnicka
2A K. Iwaniak T. Dobiszewski
2B D. Olender M. Grabowska
3L J. Syposz W. Małek
4L I. Kołowrotkiewicz M. Goś-Staszczak