Dzień otwarty szkoły: 13 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00 - 14.00. Zapraszamy serdecznie!

Egzamin wstępny odbędzie się 17 i 18 czerwca 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego:

Dzień pierwszy (17 czerwca 2019)

9.00 – 9.45  rysunek postaci siedzącej /format A3, ołówki, gumka/
9.50 – 10.35 rysunek postaci stojącej /format A3, ołówki, gumka/
Przerwa  
11.00 – 12.00 malarstwo – martwa natura /format A3, akwarele lub tempery lub farby akrylowe, pędzle, naczynie na wodę/ 
12.00 – 15.00 rozmowa na temat wybranych zagadnień z historii sztuki dla kandydatów do 5–letniego liceum sztuk plastycznych /absolwenci szkoły podstawowej/ PRZYKŁADOWE PYTANIA

Dzień drugi (18 czerwca 2019)

9.00 – 10.15 kompozycja płaska /format A3, czarna farba plakatowa lub tusz, cienkopisy czarne/
Przerwa   
10.30 – 12.00  kompozycja przestrzenna / format podstawy A4, biały papier, nożyczki, klej/
12.00 – 15.00 rozmowa na temat wybranych zagadnień z historii sztuki dla kandydatów do 4-letniego liceum sztuk plastycznych /absolwenci gimnazjum/  PRZYKŁADOWE PYTANIA

Wszystkie materiały plastyczne na egzamin wstępny kandydaci przynoszą we własnym zakresie.

Na wszystkie części egzaminu należy zgłosić się z ważną legitymacją szkolną.

Dokumenty rekrutacyjne są przyjmowane do końca maja. 

Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

WAŻNE DOKUMENTY (w opracowaniu):

Dla absolwentów gimnazjów aplikujących do czteroletniego Licem Sztuk Plastycznych:

INFORMATOR do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (czteroletniej szkoły dla absolwentów gimnazjów)

KARTA ZAPISU do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (czteroletniej szkoły dla absolwentów gimnazjów)

Dla absolwentów szkół podstawowych aplikujących do pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych:

INFORMATOR do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych)

KARTA ZAPISU do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (pięcioletniej szkołydla absolwentów szkół podstawowych)