INFORMATOR do Liceum Sztuk Plastycznych (czteroletniej szkoły dla absolwentów gimnazjów)

INFORMATOR do Liceum Sztuk Plastyczncyh (pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych)