4a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   matematyka IK Sala 104 informatyka-1/2 KR Sala 303 j.angielski-3/5 Gm Sala 202
j.angielski-4/5 KW Sala 17
specj. artys-1/2 ON Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
2 8:50- 9:35   matematyka IK Sala 104 informatyka-2/2 KR Sala 303 j.angielski-3/5 Gm Sala 202
j.angielski-4/5 KW Sala 17
specj. artys-1/2 ON Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
3 9:40-10:25 wf-5/6 MS Sala 201 historia GT Sala 203 geografia TJ Sala 203 chemia EK Sala 106 specj. artys-1/2 ON Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
4 10:30-11:15 wf-5/6 MS Sala 201 historia szt-1/2 AS Sala 106
historia szt-2/2 NM Sala 203
historia szt-1/2 AS Sala 15
historia szt-2/2 NM Sala 108
przedsięb. PJ Sala 15 specj. artys-1/2 ON Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
5 11:30-12:15 j.niemiecki-3/6 SM Sala 202
j.francuski-4/6 US Sala 103
j.polski Ki Sala 301 religia-3/6 DS Sala 406
etyka-4/6 JS Sala 106
godz.wych MS Sala 104 matematyka IK Sala 104
6 12:20-13:05 e_dla_bezp VS Sala 106 j.polski Ki Sala 301 historia GT Sala 203 j.polski Ki Sala 301 j.angielski-3/5 Gm Sala 202
j.angielski-4/5 KW Sala 401
7 13:10-13:55 foto-1/2 DT Sala 406
rzeźba-2/2 GN Sala 18
przedsięb. PJ Sala 15 rys. i mal.-1/2 KG Sala 404
rys. i mal.-2/2 EH Sala 107
j.polski Ki Sala 301 religia-3/6 DS Sala 15
etyka-4/6 JS Sala 104
8 14:05-14:50 foto-1/2 DT Sala 406
rzeźba-2/2 GN Sala 18
biologia EK Sala 106 rys. i mal.-1/2 KG Sala 404
rys. i mal.-2/2 EH Sala 107
rzeźba-1/2 WM Sala 18
foto-2/2 DT Sala 406
wos LK Sala 203
9 14:55-15:40 wf-6/6 #s1 Sala 201 j.niemiecki-3/6 SM Sala 202
j.francuski-4/6 US Sala 103
rys. i mal.-1/2 KG Sala 404
rys. i mal.-2/2 EH Sala 107
rzeźba-1/2 WM Sala 18
foto-2/2 DT Sala 406
fizyka EO Sala 104
10 15:45-16:30 wf-6/6 #s1 Sala 201 wf-6/6 #s1 Sala 201 rys. i mal.-1/2 KG Sala 404
rys. i mal.-2/2 EH Sala 107
wf-5/6 MS Sala 201 wdż JS Sala 301
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum