4B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       r_matematyka IK Sala 104  
1 8:00- 8:45 r_j.polski Ki Sala 301 wf-5/5 MS Sala 201 r_j.polski Ki Sala 301 r_matematyka IK Sala 104 wf-6/6 #s2 Sala 201
2 8:50- 9:35 r_j.polski Ki Sala 301 j.angielski-3/5 Gm Sala 17
j.angielski-4/5 KW Sala 108
r_j.polski Ki Sala 301 r_matematyka IK Sala 104 j.polski Ki Sala 301
3 9:40-10:25 historia sztuki sala 15 r_angielski-1/2 KW Sala 108
r_angielski-2/2 Gm Sala 17
projektowani-2/2 CJ Sala 409 r_filozofia JS Sala 17 j.polski Ki Sala 301
4 10:30-11:15 matematyka IK Sala 104 historia szt-1/2 AS Sala 15
historia szt-2/2 NM Sala 203
rzeźba-1/2 GN Sala 18
projektowani-2/2 CJ Sala 409
r_filozofia JS Sala 17 etyka-1/5 JS Sala 17
religia-2/5 DS Sala 203
5 11:30-12:15 matematyka IK Sala 104 j.francuski-3/5 US Sala 103
j.niemiecki-4/5 SM Sala 202
j.polski Ki Sala 301 wf-5/5 MS Sala 201 etyka-1/5 JS Sala 17
religia-2/5 DS Sala 203
6 12:20-13:05 historia szt-1/2 AS Sala 15
historia szt-2/2 NM Sala 103
godz.wych Sala 203 r_angielski-1/2 KW Sala 108
r_angielski-2/2 Gm Sala 17
wf-5/5 MS Sala 201 rys. i mal.-1/2 AT Sala 107
rys. i mal.-2/2 RK Sala 404
7 13:10-13:55 j.angielski-3/5 Gm Sala 202
j.angielski-4/5 KW Sala 108
specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
r_angielski-1/2 KW Sala 108
r_angielski-2/2 Gm Sala 17
specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
rys. i mal.-1/2 AT Sala 107
rys. i mal.-2/2 RK Sala 404
8 14:05-14:50 j.angielski-3/5 Gm Sala 202
j.angielski-4/5 KW Sala 108
specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
j.francuski-3/5 US Sala 103
j.niemiecki-4/5 SM Sala 202
specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
rys. i mal.-1/2 AT Sala 107
rys. i mal.-2/2 RK Sala 404
9 14:55-15:40 projektowani-1/2 CJ Sala 409 specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
matematyka IK Sala 104 specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
rys. i mal.-1/2 AT Sala 107
rys. i mal.-2/2 RK Sala 404
10 15:45-16:30 projektowani-1/2 CJ Sala 409 specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
wf-6/6 #s2 Sala 201 specj. artys-1/2 IW Sala 408
specj. artys-2/2 Sala 16
r_filozofia JS Sala 15
11 16:35-17:25   rzeźba-2/2 GN Sala 18 wf-6/6 #s2 Sala 201   r_filozofia JS Sala 15
Drukuj plan
wygenerowano 2022-09-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum