REKRUTACJA 2020/21

Egzamin wstępny odbędzie się 23 i 24 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego zostaną wkrótce opublikowane.

ULOTKA PROMUJĄCA SZKOŁĘ (pdf)

Wszystkie materiały plastyczne na egzamin wstępny kandydaci przynoszą we własnym zakresie.

Na wszystkie części egzaminu należy zgłosić się z ważną legitymacją szkolną.

Dokumenty rekrutacyjne są przyjmowane do końca maja. 

Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

WAŻNE DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych (5 letniego) w Zespole Szkół Plastycznych (pdf)

Karta zapisu do Liceum Sztuk Plastycznych (pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych) (pdf)

Rozmowa na temat wybranych zagadnień z historii sztuki - przykładowe pytania (pdf)