pracownia rzeźbyW pracowni rzeźby poprzez ćwiczenia z natury i prace z wyobraźni uczniowie kształcą umiejętność świadomego komponowania płaszczyzny i bryły. Swobodnie rozwijają kreatywne myślenie i wrażliwość na formę. Realizują różnorodne zadania - od małej formy rzeźbiarskiej, poprzez studyjne rzeźby portretowe, po próby własnej wypowiedzi artystycznej w wielu materiałach i technikach.