Od września 2022 Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu ulega przekształceniu w Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu.

Liceum Szkół Plastycznych jest szkołą 5-letnią, dedykowaną absolwentom szkół podstawowych.

Wrocławski Plastyk ma już ponad 70 lat (w 2017 roku obchodziliśmy jubileusz). Kończąc naszą szkołę absolwent otrzymuje nie tylko świadectwo maturalne, ale także dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka.

Edukacja przebiega równolegle w dwóch blokach przedmiotowych:

  • ogólnokształcącym: w którym przekazujemy wiedzę ogólną obejmującą przedmioty humanistyczne i ścisłe oraz kładziemy nacisk na naukę jęz. obcych
  • artystycznym: w którym uczniowie rozwijają swoje zdolności zgodnie z wybraną specjalnością: projektowanie graficzne, metaloplastyka, techniki druku artystycznego lub jubilerstwo. Obok głównego wybranego kierunku uczniowie poznają tajniki rysunku, malarstwa, fotografii i podstaw projektowania.

Uczniowie kształcą się w jednej z poniższych specjalizacji artystycznych:

  • projektowanie graficzne lub metaloplastyka
  • techniki druku artystycznego lub jubilerstwo 

Młodzież ucząca się w naszej szkole każdego roku zdobywa główne nagrody w rozmaitych konkursach, również międzynarodowych. Uzyskuje również bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych - maturalnych. Od innych szkół różnimy się miłą, kameralną atmosferą nauki, indywidualnym podejściem do ucznia.

Szkoła organizuje coroczne plenery malarskie oraz wycieczki w kraju i za granicą, jasełka, bale karnawałowe, studniówki tematyczne. Uczniowie ZSP mogą korzystać z BURSY:  strona www

Absolwenci wybierają różne uczelnie i kierunki, nie tylko te artystyczne.

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miasto Wrocław

Organ nadzoru pedagogicznego: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Centrum Edukacji Artystycznej)

Liczba uczniów w szkole: około 270