grafika

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych. W ramach tej specjalizacji uczniowie poznają różnorodne materiały, pojęcia i środki artystyczne z zakresu projektowania graficznego. Projektują i realizują zadania za pomocą odpowiednio dobranych technik, z naciskiem na właściwą kompozycję i typografię. Poznają branżowe pojęcia, terminy oraz historię projektowania graficznego. Poznają i posługują się programami graficznymi. Uczą się mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazu, przyswajają również techniki i parametry druku. Umieją odnieść się do trendów projektowania na świecie, korzystają z odpowiednich źródeł dla grafików, tworzą też własne bazy materiałów graficznych. Pod koniec edukacji uczniowie umieją samodzielnie wygenerować autorski oryginalny projekt, przetworzyć go cyfrowo za pomocą adekwatnych programów graficznych i przygotować go do publikacji. Dzięki profesjonalnemu portfolio zdają na wybrane uczelnie artystyczne.

Specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne