UWAGA! Nastąpiła kolejna zmiana daty ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych do LSP: 21 lipca 2023 godz. 12.00 w budynku szkoły.
Pozostałe ważne daty:
* Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona w dniu 30.06.2023r. o godz. 12.00 w budynku szkoły.
* O przyjęciu do klasy pierwszej ostatecznie zadecyduje suma punktów z egzaminu wstępnego , świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku egzaminu zewnętrznego (OKE) .
* Termin dostarczenia dokumentów w oryginale tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku egzaminu zewnętrznego (OKE), do 12 lipca 2023 godz. 14.00.

----

UWAGA! Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na rok szkolny 2023/24.

Dokumenty do pobrania:

INFORMATOR 2023/24 (pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI 2023/24 (pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2023/24 (pdf)

ZAGADNIENIA DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU WSTĘPNEGO (pdf)

O EGZAMINACH WSTĘPNYCH (pdf)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2023/24 (pdf)

ULOTKA PROMUJĄCA SZKOŁĘ (pdf)