INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/22 JUŻ NIEBAWEM!

*****************

Tak wyglądały egzaminy wstępne w zeszłym roku szkolnym 2020/21:

W związku z covid-19 zasady rekrutacji do ZSP uległy zmianie. Prosimy kandydatów o szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi informacjami:

Uaktualniony REGULAMIN REKRUTACJI 2020 (pdf)

Uaktualniony HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (pdf)

Najważniejsze zmiany to:

przedłużony termin przesyłania wniosków o przyjęcie do szkoły – do 15 czerwca 2020r.

- egzamin odbędzie się w dniach 23 i 25 czerwca

- nie będzie części ustnej egzaminu tzw. Rozmowy o sztuce 

- liczba punktów (maksymalna) wynosi 40.

Wszystkie materiały plastyczne na egzamin wstępny kandydaci przynoszą we własnym zakresie.

Na egzamin należy zgłosić się z ważną legitymacją szkolną.

Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

WAŻNE DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych (5 letniego) w Zespole Szkół Plastycznych 2020(pdf)

Harmonogram egzaminów wstępnych 2020 (pdf)

Karta zapisu do Liceum Sztuk Plastycznych (pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych) 2020 (pdf)

Informacja dla kandydatów z Ukrainy (pdf)

ULOTKA PROMUJĄCA SZKOŁĘ (pdf)