biblio1

Biblioteka Szkolna
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
udostępnia zbiory i zasoby ICIM  
poniedziałek-piątek 8.00-14.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Wykaz czasopism udostępnianych w bibliotece szkolnej  

Lektury szkolne do Liceum Plastycznego

Lista książek zakupionych do biblioteki szkolnej w 2018 roku w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.