INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR

KARTA ZAPISU

W związku z covid-19 zasady rekrutacji do ZSP uległy zmianie. Prosimy kandydatów o szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi inormacjami:

REGULAMIN REKRUTACJI MAJ 2020 (pdf)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (pdf)

Najważniejsze zmiany to:

przedłużony termin przesyłania wniosków o przyjęcie do szkoły – do 15 czerwca 2020r.

- egzamin odbędzie się w dniach 23 i 25 czerwca

- nie będzie części ustnej egzaminu tzw. Rozmowy o sztuce 

- liczba punktów (maksymalna) wynosi 40.