Pracownia jubilerstwa

Jubilerstwo to jedna ze specjalizacji, w której kształcą się uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych.

Celem kształcenia jest zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności do kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych i realizacyjnych. Uczniowie nabywają umiejętności łączenia wymagań artystycznych z uwarunkowaniami technologicznymi i funkcją dzieła. Prace wykonywane są z metali kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich. Bogate doświadczenia jubilerskie oraz pełna współpraca nauczycieli projektowania z prowadzącymi zajęcia realizacyjne pozwalają na wykonywanie niecodziennych obiektów - szczególnie jako prace dyplomowe - od form użytkowych i ozdobnych do biżuterii historyzującej i nowoczesnej, będącymi często prawdziwymi perełkami sztuki jubilerskiej. Różnorodność tematów podejmowanych w pracach pozwala realizować indywidualne upodobania estetyczne, zgodnie z predyspozycjami artystycznymi młodych projektantów. Stosowanie niekonwencjonalnych materiałów uruchamia wyobraźnię, wrażliwość i sprawność w komponowaniu elementów składowych form biżuteryjnych. Co roku kilkunastu absolwentów jubilerstwa opuszcza mury szkoły po zrealizowaniu dyplomu, który podsumowuje ten etap kształcenia i jest sprawdzianem zdobytych umiejętności projektowych i warsztatowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz do dalszego kształcenia się na poziomie akademickim.Wielu absolwentów pracuje w zawodach jubilerskich, inni studiują na wyższych uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa.

Specjalność: projektowanie użytkowe, specjalizacja: jubilerstwo