techniki druku artystycznego

Techniki druku artystycznego to jedna ze specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych. Przygotowuje ucznia do pracy projektowej ze szczególnym naciskiem na realizacje prac w tradycyjnych technikach graficznych: linorytu, wklęsłodruku, sitodruku i innych. Uczniowie pracują nad formą graficzną ze świadomością, że każda ingerencja narzędzia w negatywie ma swoje odzwierciedlenie na wykonanych odbitkach. W pracowni graficznej można połączyć w pracach graficznych elementy druku ze składem typograficznym, przy zastosowaniu programów graficznych. Pracochłonność technik grafiki artystycznej uczy dyscypliny i skupienia w dochodzeniu do własnych środków wyrazu. Absolwent po zakończeniu edukacji w tej specjalizacji jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie plastyka lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim w każdej dziedzinie plastycznej. 

Specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: techniki druku artystycznego