lock

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. (z wyłączeniem ferii zimowych) nauka odbywa się we wszystkich oddziałach szkoły w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej i Microsoft Teams, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

Wyjątek stanowią zajęcia klas programowo najwyższych (klasy: 6a, 4A, 4B) z przedmiotu specjalność artystyczna, rysunek i malarstwo lub z przedmiotów maturalnych, które mogą odbywać się na terenie szkoły (o tym decydują nauczyciele tych zajęć).

...

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) nauka w dniach 20-22 grudnia 2021 r. oraz w dniach 03-05 stycznia 2022 r. odbywa się we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Plastycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej i Microsoft Teams, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
Wyjątek stanowią zajęcia klas programowo najwyższych (klasy: 6a, 4A, 4B) z przedmiotu specjalność artystyczna lub z przedmiotów maturalnych, które mogą się odbywać na terenie szkoły (o tym decydują nauczyciele tych zajęć)

Dni wolne:
• zimowa przerwa świąteczna - od 23 grudnia 2021 r. (czwartek) do 02 stycznia 2022 r. (niedziela)
• Święto Trzech Króli - 06 stycznia 2022 r. (czwartek)
• dzień wolny od zajęć - 07 stycznia 2022 r. (piątek)