nowy rok 22

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23: 1 września o godz. 9.00 :)

Przypominamy również nauczycielom o Radzie Pedagogicznej, która odbędzie się 30 sierpnia o godz. 12.00.

Wpisywanie danych do Librusa 29-31 sierpnia, w godzinach dogodnych dla nauczyciela.