Dyplom zrealizowany przez ucznia klasy IV b Oskara Hofmana pt. "Kampania reklamowa fundacji charytatywnej - seria plakatów", specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. Praca zrealizowana z wielką kulturą graficzną, czytelnym przekazem zgrabnie łączącym obraz z tekstem. Dyplom wykonany pod kierunkiem Natalii Okoń-Rudnickiej i Janusza Czyżewicza.