banner

UPDATE: W związku z sytuacją związaną z koronawirusem, zmuszeni jesteśmy przesunąć wszystkie terminy związane z naszym konkursem. Obecnie możemy tylko podać naszą propozycję, proszę nie traktować tych informacji jako wiążącej gdyż, sytuacja jest bardzo dynamiczna i może ulec zmianie. Naszą obecną propozycją terminów to:

Nadsyłanie prac do końca czerwca lub sierpnia, jury sierpień / wrzesień, wystawa wrzesień/październik
 
Proszę obserwować informacje na naszej stronie internetowej. Prace które już spłynęły na konkurs są oczywiście zakwalifikowane .
 
ŻYCZYMY ZDROWIA I POGODY DUCHA!

Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA” Leopold Staff

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA (pdf)


Skrócony regulamin konkursu:

1. Wiek uczestników: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
2. Technika: rysunek, malarstwo. Format pracy: A3 (blok rysunkowy nr 2)
3. Warunki oddawania prac: każda szkoła/placówka wybiera i kieruje na konkurs nie więcej niż 20 prac łącznie. Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis zawierający: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły/placówki (wraz z pieczątką szkoły) oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do pracy należy załączyć również kartę zgłoszenia, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgodę rodzica/opiekuna (formularze dostępne na stronie www.zsp.wroclaw.pl). 4. Termin przesyłania prac: 20 maja (zmiana) 30 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres: Zespoł Szkół Plastycznych, ulica Piotra Skargi 23, 50-082 Wrocław z dopiskiem „konkurs plastyczny”.
5. Nagrody: dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Prace ocenia jury powołane przez Dyrektora ZSP we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 18 kwietnia 2020 roku podczas Dnia Otwartego szkoły  prawdopodobnie 1 czerwca. Laureaci zostaną poinformowani o otrzymanej nagrodzie/wyróżnieniu telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu własnej szkoły. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku ZSP.
6. Prace przyjęte na konkurs nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
Dodaktowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 717986914 i na stronie www.zsp.wroclaw.pl
Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!