zzz

W okresie od 25 marca 2020r. do ferii wiosennych Zespół Szkół Plastycznych prowadzi kształcenie na odległość. Realizacja programów nauczania odbywa się z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. Oficjalnym sposobem komunikowania się uczniów i nauczycieli jest dziennik elektroniczny LIBRUS.