zzz

UPDATE: w tygodniu 1-5 czerwca 2020 odbywać się będą konsultacje dla uczniów ZSP z naczycielami zgodnie z HARMONOGRAMEM (pdf).

Od 25 maja 2020 w Zespole Szkół Plastycznych kontynuowane jest kształcenie na odległość. Realizacja programów nauczania odbywa się z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. Oficjalnym sposobem komunikowania się uczniów i nauczycieli jest dziennik elektroniczny LIBRUS.