Kolejne porfolio dyplomowe to praca zrealizowana poza szkołą, malarstwo ścienne wykonane na terenie SP nr 8 na wrocławskich Kowalach. Idzi Grzegorzewski, praca pt.: "Mój wymyślony przyjaciel-mural ścienny", specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne. Nauczyciele prowadzący Natalia Okoń-Rudnicka, Janusz Czyżewicz. Samo zrealizowanie tematu w otwartej przestrzeni terenu szkoły wymagało wielu przygotowań. Proces projektowania połączony został z warsztatami plastycznymi dla najmłodszych, których prace stały się inspiracją do projektów ucznia. Malarstwo spotkało się z żywym i bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno dzieci jak i nauczycieli i rodziców.