Martyna Kaszyca jest uczennicą klasy IIA, specjalizacja „Projektowanie graficzne”.  Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 za bardzo wysokie wyniki nauczania.

Martyna o sobie: Sztuka od zawsze była bardzo ważną częścią mojego życia. W moich pracach pragnę pokazywać piękno, które odnajduję w codzienności.

Nie lubię kopiować rzeczywistości, ponieważ nie pozwala mi to na własną interpretację. Do malarstwa i rysunku wolę podchodzić osobiście, odnosić się do własnych przeżyć i towarzyszących mi emocji. Inspiracje odnajduję wszędzie, chociaż najwięcej uwagi poświęcam ludzkiej twarzy. Moimi artystycznymi przewodnikami są Stanisław Wyspiański, Alfons Mucha, Egon Schiele, Henri de Toulouse-Lautrec, czy František Kupka.

Tworzę prace w różnych technikach, dużo radości sprawia mi zarówno rysunek, jak i malarstwo.

Chwile, w których odkładam pędzle i ołówki spędzam  na czytaniu klasyków literatury, interesuję się również teatrem, fizyką i językiem łacińskim.