f4

Uczniowie podczas zajęć z podstaw fotografii i filmu oraz projektowania multimedialnego zdobywają wiedzę, która jest niezbędna do funkcjonowania w zawodzie plastyka i komunikowania się we współczesnym świecie, niezależnie od nauczanej specjalności. W procesie kształcenia uczeń zdobywa podstawowe umiejętności z dziedziny fotografii analogowej i cyfrowej, filmu i animacji, a poprzez działania praktyczne, obudowane wiedzą teoretyczną, rozwija swoją kreatywność.

Filmy realizowane w ramach zajęć można znaleźć na naszych kanałach You Tube:

Plastyk Wrocław - You Tube
Wielka sztuka - You Tube


Wybrane screeny z filmów