Wewnętrzne przeglądy poszczególnych pracowni plastycznych odbywają się w szkole regularnie. Ważny, przekrojowy przegląd jest organizowany w klasach piątych OSSP i trzecich LP. Na podstawie wyników przeglądu wybierani są uczniowie, którzy reprezentują szkołę podczas Makroregionalnego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby, który odbywa się wiosną.