Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu powstała (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki) we wrześniu 1947 roku. Nominację na stanowisko dyrektora otrzymał, znany ze swego długoletniego doświadczenia pedagogicznego, artysta – malarz Stanisław Kopystyński. Prace nad organizacją placówki trwały już od 1946 roku.

Po latach Stanisław Kopystyński tak wspominał początki: pomagałem w zagospodarowaniu szkoły, w wydobywaniu z gruzów sprzętu, pomocy naukowych, pieców. Przeprowadziłem szczęśliwie rekrutację młodzieży, uzyskując przeszło siedemdziesiąt kandydatów, co (…) przesądziło o powstaniu szkoły. W odgruzowywaniu i przystosowaniu budynku do potrzeb pracy dydaktycznej pomagali nauczyciele oraz uczniowie.           

Dzięki inicjatywie przyszłego dyrektora, zorganizowany został kurs zerowy dla kandydatów, którzy nie posiadali matury. Z końcem roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Wśród pierwszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów wyższych znaleźli się w gronie znanych artystów są m.in. Gustaw Zemła, Marek Freundenreich, Zbigniew Paluszak, Anna Szpakowska, Wojciech Krzywobłocki, Jacek Dworski, Waldemar Cwenarski. W latach 1948/1949 szkoła została przekształcona w liceum typu 4-letniego. W tym samym roku placówka otrzymała własny budynek, przy ulicy Piotra Skargi 23 (w byłej odlewni dzwonów).                                             

W 1950 roku stanowisko dyrektora przejął Józef Krysztofik, który pełnił powierzoną mu funkcję do 1970 roku. Podczas jego kadencji została przeprowadzona (w roku szkolnym 1966/1967) zasadnicza reorganizacja szkoły, kiedy to z typu ogólnokształcącego artystycznie stała się ona placówką kształcącą absolwenta technika w zakresie dekoratorstwa (wystawiennictwa) i technika metalowych form użytkowych (jubilerstwo i repuserstwo). Wprowadzono obowiązkowe praktyki zawodowe dla uczniów klas III i IV.              

W latach 1970-1981 fotel dyrektora zajmował Felicjan Kaźmierczak. Kolejnym dyrektorem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1981-1986 był Jerzy Wojciech Biniec. W 1984 roku szkole nadano imię Stanisława Kopystyńskiego.

Od 1986 do 1996 roku stanowisko dyrektora piastowała Anna Michno-Janicka. W latach 80-tych nastąpiło ostateczne ukształtowanie profilu szkoły. Od tego czasu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum lub świadectwo dojrzałości wraz z tytułem zawodowym: plastyk.

W latach 1996–2005 szkoła pozostawała pod kierownictwem dyrektora Jacka Bernackiego. Koordynował on przekształcenie liceum na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych (1996 rok), łącząc kształcenie gimnazjalne i licealne w jednolitym 6–letnim cyklu nauczania. W latach 2005-2023 dyrektorką szkoły była Irena Chodyra.

W 2006 roku Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona w Zespół Szkół Plastycznych, w którego skład wchodziła sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (dla absolwentów 6-letnich szkół podstawowych) oraz czteroletnie Liceum Plastyczne (dla absolwentów gimnazjów).                                                                         

Od 2017 roku, po reformie edukacji, wygaszana była Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Od 2019 roku prowadzony jest nabór do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych.

Od września 2022 Zespół Szkół Plastycznych uległo przekształceniu w Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu.

Grono pedagogiczne szkoły w dużej części składa się z absolwentów liceum, którzy chętnie wracają do szkoły w nowej roli.

Do tradycji Liceum Sztuk Plastycznych należą plenery malarskie oraz wycieczki zagraniczne m.in. do Włoch, Hiszpanii, Francji czy Chorwacji. Uczniowskie prace prezentowane są na szkolnych wystawach poplenerowych i w różnych placówkach kulturalnych Wrocławia. 

Do tradycji szkoły należy również organizacja tematycznych studniówek (np. Dziki Zachód, Steampunk, Tim Burton, W starym cyrku, Wielki Gatsby, Zaklęty Bal czy Ameryka lat 50-tych), jasełek, Halloween, a także wystaw, wernisaży i happeningów, np. z okazji pierwszego Dnia wiosny.                                          

Oprócz przedsięwzięć programowych, uczniowie biorą aktywny udział w szeregu imprez odbywających się na terenie miasta Wrocławia, np. w zbiórce funduszy dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i regionu, np. wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaworze.                    

Młodzież spontanicznie i chętnie angażuje się również w różne akcje, np. obraz 60 metrów sztuki zakrył plac budowy przy ul. Piotra Skargi. W ramach prac dyplomowych oraz na indywidualne zlecenia, uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych, pod kierunkiem nauczycieli, wykonują szereg realizacji m.in. oprawę plastyczną dla firm i instytucji, a także produkcję elementów zdobniczych i użytkowych (prace repuserskie i jubilerskie) itd.      

Szkoła stale współpracuje z Urzędem Miasta Wrocławia i Urzędem Wojewódzkim. Od kilku lat prowadzi również działalność edukacyjną dla młodzieży z innych szkół, organizując feryjne warsztaty oraz Maraton artystyczny.     

O ponadprzeciętnych możliwościach i zaangażowaniu uczniów świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i stypendia.

Wszystko to sprawia, że wrocławskie Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą o niepowtarzalnym charakterze i klimacie, w której niewiele ponad 250 uczniów wraz z gronem nauczycieli, tworzy zgraną rodzinę.