Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu powstała (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki) we wrześniu 1947 roku. Nominację na stanowisko dyrektora otrzymał, znany ze swego długoletniego doświadczenia pedagogicznego, artysta – malarz Stanisław Kopystyński. Prace nad organizacją placówki trwały już od 1946 roku.

Po latach Stanisław Kopystyński tak wspominał początki: pomagałem w zagospodarowaniu szkoły, w wydobywaniu z gruzów sprzętu, pomocy naukowych, pieców. Przeprowadziłem szczęśliwie rekrutację młodzieży, uzyskując przeszło siedemdziesiąt kandydatów, co (…) przesądziło o powstaniu szkoły. W odgruzowywaniu i przystosowaniu budynku do potrzeb pracy dydaktycznej pomagali nauczyciele oraz uczniowie.           

Dzięki inicjatywie przyszłego dyrektora, zorganizowany został kurs zerowy dla kandydatów, którzy nie posiadali matury. Z końcem roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Wśród pierwszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów wyższych znaleźli się w gronie znanych artystów są m.in. Gustaw Zemła, Marek Freundenreich, Zbigniew Paluszak, Anna Szpakowska, Wojciech Krzywobłocki, Jacek Dworski, Waldemar Cwenarski. W latach 1948/1949 szkoła została przekształcona w liceum typu 4-letniego. W tym samym roku placówka otrzymała własny budynek, przy ulicy Piotra Skargi 23 (w byłej odlewni dzwonów).                                             

W 1950 roku stanowisko dyrektora przejął Józef Krysztofik, który pełnił powierzoną mu funkcję do 1970 roku. Podczas jego kadencji została przeprowadzona (w roku szkolnym 1966/1967) zasadnicza reorganizacja szkoły, kiedy to z typu ogólnokształcącego artystycznie stała się ona placówką kształcącą absolwenta technika w zakresie dekoratorstwa (wystawiennictwa) i technika metalowych form użytkowych (jubilerstwo i repuserstwo). Wprowadzono obowiązkowe praktyki zawodowe dla uczniów klas III i IV.              

W latach 1970-1981 fotel dyrektora zajmował Felicjan Kaźmierczak. Kolejnym dyrektorem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w latach 1981-1986 był Jerzy Wojciech Biniec. W 1984 roku szkole nadano imię Stanisława Kopystyńskiego.

Od 1986 do 1996 roku stanowisko dyrektora piastowała Anna Michno-Janicka. W latach 80-tych nastąpiło ostateczne ukształtowanie profilu szkoły. Od tego czasu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum lub świadectwo dojrzałości wraz z tytułem zawodowym: plastyk.

W latach 1996–2005 szkoła pozostawała pod kierownictwem dyrektora Jacka Bernackiego. Koordynował on przekształcenie liceum na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych (1996 rok), łącząc kształcenie gimnazjalne i licealne w jednolitym 6–letnim cyklu nauczania. Od 2005 roku dyrektorką szkoły jest Irena Chodyra.

W 2006 roku Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona w Zespół Szkół Plastycznych, w którego skład wchodzą sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (dla absolwentów szkół podstawowych) oraz czteroletnie Liceum Plastyczne (dla absolwentów gimnazjów).                                                                         

Od 2017 roku, po reformie edukacji, wygaszana jest Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Od 2019 roku prowadzony jest nabór do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych. Grono pedagogiczne szkoły w dużej części składa się z absolwentów liceum, którzy chętnie wracają do szkoły w nowej roli.                                                                                

Do tradycji Zespołu Szkół Plastycznych należą plenery malarskie oraz wycieczki zagraniczne m.in. do Włoch, Hiszpanii, Francji czy Chorwacji. Uczniowskie prace prezentowane są na szkolnych wystawach poplenerowych i w różnych placówkach kulturalnych Wrocławia. 

Do tradycji szkoły należy również organizacja tematycznych studniówek (np. Dziki Zachód, Steampunk, Tim Burton, W starym cyrku, Wielki Gatsby, Zaklęty Bal czy Ameryka lat 50-tych)), jasełek, Halloween, a także kiermaszy prac uczniowskich, wystaw, wernisaży i happeningów, np. z okazji pierwszego Dnia wiosny.                                              

Oprócz przedsięwzięć programowych, uczniowie biorą aktywny udział w szeregu imprez odbywających się na terenie miasta Wrocławia, np. w zbiórce funduszy dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i regionu, np. wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaworze.                    

Młodzież spontanicznie i chętnie angażuje się również w różne akcje, np. obraz 60 metrów sztuki zakrył plac budowy przy ul. Piotra Skargi. W ramach prac dyplomowych oraz na indywidualne zlecenia, uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych, pod kierunkiem nauczycieli, wykonują szereg realizacji m.in. oprawę plastyczną dla firm i instytucji, a także produkcję elementów zdobniczych i użytkowych (prace repuserskie i jubilerskie) itd.      

Szkoła stale współpracuje z Urzędem Miasta Wrocławia i Urzędem Wojewódzkim. Od kilku lat prowadzi również działalność edukacyjną dla młodzieży z innych szkół, organizując feryjne warsztaty oraz od niedawna Maraton artystyczny.     

O ponadprzeciętnych możliwościach i zaangażowaniu uczniów świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i stypendia.

Wszystko to sprawia, że wrocławski Zespół Szkół Plastycznych jest szkołą o niepowtarzalnym charakterze i klimacie, w której niewiele ponad 250 uczniów wraz z gronem nauczycieli, tworzy zgraną rodzinę.