Metaloplastyka

Metaloplastyka i kowalstwo artystyczne to jedna ze specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych.

Kierunek kowalstwo artystyczne i metaloplastyka - stworzony na bazie wieloletnich repuserskich doświadczeń szkoły - rozwija zdolności projektowania i realizacji drobnych form rzeźbiarskich z wykorzystaniem różnych - nie tylko metalowych materiałów. W trakcie edukacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności kreowania elementów przestrzennych, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Poznają podstawowe metody pracy i techniki metaloplastyczne takie jak kształtowanie, wycinanie, lutowanie, repusowanie, wykańczanie elementów metalowych a także łączenie ich z innymi materiałami np. ceramiką, szkłem czy drewnem. W trakcie zajęć – w procesie nauczania - od projektów wstępnych na zadany temat, poprzez projekty szczegółowe, rysunki wykonawcze - opracowane w graficznych programach komputerowych, modelowanie, opracowanie technologii i procesu pracy, po samą własnoręczną realizację w metalu, często łączoną z innymi materiałami, przy współpracy nauczycieli, powstają unikatowe, indywidualnie projektowane dzieła plastyczne często o wysokim poziomie artystycznym. Uczniowie realizują także zadania graficzne, fotograficzne, liternicze i reklamowe, co pozwala zdobyć doświadczenie w innych dziedzinach artystycznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz do dalszego kształcenia się na poziomie akademickim.

Specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacja: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka