rekrutacja 2023/24

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na rok szkolny 2023/24 w zakładce REKRUTACJA (link)

UWAGA! Nastąpiła kolejna zmiana daty ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych do LSP: 21 lipca 2023 godz. 12.00 w budynku szkoły.

Pozostałe ważne daty:
 
* Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 30.06.2023r. godz. 12.00, w budynku szkoły.
 
* Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej, zostaną przyjęci do LSP po dostarczeniu dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego (OKE). Termin dostarczenia do 12 lipca 2023 godz. 14.00.