konteksty www

Zapraszamy serdecznie na wystawę prac nauczycieli przedmiotów artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, która odbędzie się w Klubie 4. RBLOg, ul. Pretficza 24, Wrocław. Wernisaż 14 marca godz. 18.00.

Na wystawie swoje prace prezentują: Wojciech Małek, Jerzy Żemojtel. Andrzej Wronowski, Violetta Szorska, Katarzyna Rutkowska, Agnieszka Traczyńska, Ewa Śliwińska-Orzeszyna, Iwona Wawrzyniak-Jankowska, Grzegorz Nowak, Natalia Okoń-Rudnicka.