poplenerowa

W czwartek, 15 czerwca, o godz. 18.00 odbędzie sie wernisaż wystawy „Górskie impresje” w Klubie 4. RBLog, ul. Pretficza 24, Wrocław. Na wystawie będą prezentowane prace plenerowe zrealizowane w Zieleńcu i w Bolesławowie przez uczniów klas 3A, 3B i 4A. Serdecznie zapraszamy!