wazne 2023 1

UWAGA! Nastąpiła kolejna zmiana daty ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych do LSP: 21 lipca 2023 godz. 12.00 w budynku szkoły.
Pozostałe ważne daty:
* Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona w dniu 30.06.2023r. o godz. 12.00 w budynku szkoły.
* O przyjęciu do klasy pierwszej ostatecznie zadecyduje suma punktów z egzaminu wstępnego , świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku egzaminu zewnętrznego (OKE) .
* Termin dostarczenia dokumentów w oryginale tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku egzaminu zewnętrznego (OKE). do 12 lipca 2023 godz. 14.00.