WWW1 02

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych sekretariat czynny jest od 9.00 do 13.00.

Z powodu zagrożenia wystąpieniem koronowirusa SARS–CoV–2 zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Plastycznych we Wrocławiu są zawieszone od 12 – 25 marca 2020r.
W tym czasie uczniowie mają obowiązek pozostawać w domu i unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby).
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
Uczniów prosimy o odpowiedzialne wykorzystanie tego czasu na uzupełnienie swoich wiadomości oraz rozwijanie talentu artystycznego.
Zachęcamy do korzystania z materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.

Więcej: INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA STRONIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ