glenn carstens peters npxXWgQ33ZQ unsplashWAŻNE INFORMACJE - UPDATE!

W najbliższych dwóch tygodniach, od 26 października do 8 listopada 2020r., nauka w Zespole Szkół Plastycznych będzie odbywać się w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i artystyczne będą odbywały się zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość drogą elektroniczną.

Oficjalnym kanałem komunikacji z nauczycielami jest dziennik elektroniczny Librus, do którego należy regularnie się logować.

Jako drugi kanał komunikacji elektronicznej będzie funkcjonował Teams (Zespoły Microsoft), który umożliwia organizację lekcji w czasie rzeczywistym.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego nauczyciele i uczniowie otrzymają plan, w którym wskazane są lekcje odbywające się w formie wideokonferencji, a pozostałe będą realizowane przy pomocy innych metod i technik komunikacji.

***

Wszyscy uczniowie proszeni są o zalogowanie na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej w celu aktywowania swojego konta w Teams. Login i hasło startowe można otrzymać od wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Link do instrukcji logowania do WPE (pdf)