nauczanie zdalneWAŻNE INFORMACJE - UPDATE!

Przerwa świąteczna w Zespole Szkół Plastycznych potrwa od 23 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021. Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021.

***

Nauka w trybie zdalnym w Zespole Szkół Plastycznych zostaje przedłużona do odwołania. Zajęcia ogólnokształcące i artystyczne odbywają się zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość drogą elektroniczną. Uczniowie klas programowo najwyższych w szkołach artystycznych mają prawo do korzystania z indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami przedmiotów maturalnych i przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym. Konsultacje mogą odbywać się na terenie szkoły.

***

Oficjalnym kanałem komunikacji z nauczycielami jest dziennik elektroniczny Librus, do którego należy regularnie się logować.

Jako drugi kanał komunikacji elektronicznej funkcjonuje platforma Teams (Zespoły Microsoft), która umożliwia organizację lekcji w czasie rzeczywistym.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego nauczyciele i uczniowie otrzymali plan, w którym wskazane są lekcje odbywające się w formie wideokonferencji, a pozostałe będą realizowane przy pomocy innych metod i technik komunikacji.

***

Wszyscy uczniowie proszeni są o zalogowanie na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej w celu aktywowania swojego konta w Teams. Login i hasło startowe można otrzymać od wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Link do instrukcji logowania do WPE (pdf)