praca Martyny Kaszycy

Martyna Kaszyca jest uczennicą klasy IIA, specjalizacja „Projektowanie graficzne”.  Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 za bardzo wysokie wyniki nauczania.

Martyna o sobie: Sztuka od zawsze była bardzo ważną częścią mojego życia. W moich pracach pragnę pokazywać piękno, które odnajduję w codzienności. Nie lubię kopiować rzeczywistości, ponieważ nie pozwala mi to na własną interpretację. Do malarstwa i rysunku wolę podchodzić osobiście, odnosić się do własnych przeżyć i towarzyszących mi emocji. Inspiracje odnajduję wszędzie, chociaż najwięcej uwagi poświęcam ludzkiej twarzy. Moimi artystycznymi przewodnikami są Stanisław Wyspiański, Alfons Mucha, Egon Schiele, Henri de Toulouse-Lautrec, czy František Kupka. Tworzę prace w różnych technikach, dużo radości sprawia mi zarówno rysunek, jak i malarstwo. Chwile, w których odkładam pędzle i ołówki spędzam  na czytaniu klasyków literatury, interesuję się również teatrem, fizyką i językiem łacińskim.

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

praca Darii Olchówki

Daria Olchówka jest uczennicą klasy 3B, specjalizacja "projektowanie graficzne". 

Daria o sobie:  Otrzymałam stypendium Prezydenta Wrocławia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej dla młodych utalentowanych wrocławian . W pracach nieakademickich, które tu prezentuję, łączę różne techniki w celu odnalezienia indywidualnego sposobu wyrażenia ekspresji oraz przetwarzania odbieranej przeze mnie rzeczywistości.

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

praca julii oknińskiej

Julia Oknińska jest uczennicą klasy IVa, specjalizacja: projektowanie graficzne. Otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 za bardzo wysokie wyniki w nauce.

Julia o sobie: "Sztuka od zawsze była moją pasja. Do swoich prac podchodzę zarówno w sposób studyjny jak i bardziej ekspresyjny. Lubię pracę z kolorem, który pozwala mi na wyrażanie siebie. Staram się cały czas odkrywać nowe techniki. Inspiracje znajduję w codzienności, ludziach, roślinach. Ciekawi mnie także historia sztuki i fascynuje malarstwo XIX wieku"

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

praca darii politovej

Daria Politova jest uczennicą klasy 3A w grupie specjalności artystycznej "jubilerstwo". Od początku edukacji w naszej szkole była indywidualnością. Bardzo pracowita, wszechstronna, poszukująca nowych form wyrazu dla swojej twórczości. W tym roku otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia w zakresie edukacji artystycznej dla młodych utalentowanych Wrocławian oraz stypendium dla uczniów w ramach "Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA".

ZOBACZ GALERIĘ PRAC

nauczanie zdalneWAŻNE INFORMACJE - UPDATE!

Przerwa świąteczna w Zespole Szkół Plastycznych potrwa od 23 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021. Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021.

***

Nauka w trybie zdalnym w Zespole Szkół Plastycznych zostaje przedłużona do odwołania. Zajęcia ogólnokształcące i artystyczne odbywają się zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość drogą elektroniczną. Uczniowie klas programowo najwyższych w szkołach artystycznych mają prawo do korzystania z indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami przedmiotów maturalnych i przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym. Konsultacje mogą odbywać się na terenie szkoły.

***

Oficjalnym kanałem komunikacji z nauczycielami jest dziennik elektroniczny Librus, do którego należy regularnie się logować.

Jako drugi kanał komunikacji elektronicznej funkcjonuje platforma Teams (Zespoły Microsoft), która umożliwia organizację lekcji w czasie rzeczywistym.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego nauczyciele i uczniowie otrzymali plan, w którym wskazane są lekcje odbywające się w formie wideokonferencji, a pozostałe będą realizowane przy pomocy innych metod i technik komunikacji.

***

Wszyscy uczniowie proszeni są o zalogowanie na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej w celu aktywowania swojego konta w Teams. Login i hasło startowe można otrzymać od wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Link do instrukcji logowania do WPE (pdf)

m.malarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 stycznia 2021 r. zmarła Pani Małgorzata Malarska, długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych. Pogrzeb odbedzie się 23.01.2021r. (sobota) o godzinie 11.00 na Cmentarzu Świętej Rodziny- Sępolno, ul. Smętna.

Pani Malarska zaszczepiła miłość do historii sztuki wielu rocznikom naszych absolwentów. Jej działalność edukacyjna wykraczała daleko poza szkolne mury. Organizowała fantastyczne wycieczki do Włoch, Francji, Hiszpanii, Beneluksu, Wielkiej Brytanii, podczas których uczniowie i nauczyciele wrocławskiego Plastyka mogli podziwiać dzieła mistrzów osobiście. To były niezwykłe spotkania ze sztuką, które na zawsze pozostaną w pamięci wielu osób! Dziękujemy 😊

banner_konkurs_plastyczny_21

Rozstrzygnęliśmy nasz konkurs plastyczny pt. „CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA” L. STAFF. W związku z trudną dla wszystkich sytuacją w minionym roku szkolnym, prac na konkurs otrzymaliśmy niewiele. Jury postanowiło nagrodzić:

w kategorii „Rysunek”:

nagroda dla Łucji Iwaniczek /lat 14/ SP nr1 im. Kardynała B. Kominka w Kątach Wrocławskich /opiekun: Elżbieta Drabo/

w kategorii „Malarstwo”;

dwie równorzędne nagrody dla Barbary Dreli /lat 14/ SP „Primus” we Wrocławiu /opiekun: Agnieszka Tomaszewska/ i dla Martyny Hamkało /lat 14/ SP nr2 w Trzebnicy /opiekun: Jowita Jezioro-Wolska/

Nagrodzonych poinformujemy telefonicznie, nagrody i dyplomy zostaną przekazane pocztą.

Gratulacje!

rekrutacja

REKRUTACJA 2020/21 ZMIANY / ważne informacje / aktualności czerwiec 2020 /

Bardzo prosimy kandydatów o zapoznanie się z najnowszymi zmianami dot. rekrutacji do naszej szkoły w związku z covid-19.

Uaktualniony REGULAMIN REKRUTACJI 2020 (pdf)

Uaktualniony HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (pdf)

WAŻNE! Egzamin będzie się odbywał z zachowaniem reżimu sanitarnego i w związku z tym obowiązują poniższe zasady:

- Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maski lub przyłbicy. W wyznaczonej sali, po zajęciu przez kandydata miejsca w ławce, możliwe jest zdjęcie maski /przyłbicy/ podczas wykonywania zadania.
- Rodzice nie mają możliwości przebywania podczas egzaminów i przerw na teren szkoły, mogą być jedynie na dziedzińcu.
- Kandydaci powinni mieć przy sobie napój i przekąski, ponieważ nie będzie możliwości wychodzenia podczas egzaminów poza teren szkoły /budynek i dziedziniec/.
- Przy wejściu do szkoły kandydaci będą mieli mierzoną temperaturę.

Przypominamy również:
- Wszystkie materiały plastyczne na egzamin wstępny kandydaci przynoszą we własnym zakresie.
- Na egzamin należy zgłosić się z ważną legitymacją szkolną.

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.